Wij delen graag onze expertise!

U weet als geen ander dat naast de cliënt zich vaak een mantelzorger bevindt. In het belang van de zorg voor de cliënt werkt u als professional samen met de mantelzorger en/of een vrijwilliger. U stemt af en maakt gebruik van , zijn of haar ervaringsdeskundigheid. Desgewenst weet u de mantelzorger te ondersteunen. In deze dossiers vindt u alle informatie -gerangschikt per beroepsgroep- die een goed samenspel mogelijk maakt.

We zijn voor onze partners in de sectoren zorg, welzijn, wonen, onderwijs en arbeid dé spil als het gaat om mantelzorg(ondersteuning) en de coördinatie/ondersteuning van de intensieve vrijwilligerszorg. We bieden actuele informatie, deskundig advies/begeleiding en scholing op het gebied van mantelzorg(ondersteuning) en de inzet en begeleiding van vrijwilligers in de zorg.