Agenda voor Mantelzorgers

September

Mantelzorgsalon Maastricht

Maandag 24 September / 13.30 - 15.00 uur / Steunpunt Mantelzorg Zuid/ Sphinxlunet 3/ Maastricht

Een maal per maand vindt de mantelzorgsalon plaats in de gemeenten Maastricht, Meerssen, Valkenburg aan de Geul, Vaals, Gulpen-Wittem en Stein. U kunt gewoon binnenlopen voor een kopje koffie en een praatje. Tijdens de salon wordt informatie gegeven over een (actueel) mantelzorgthema. U kunt andere mantelzorgers ontmoeten en uw vragen stellen aan de mantelzorgconsulent van Steunpunt Mantelzorg Zuid. U hoeft zich voor deelname niet aan te melden. Loop gewoon eens binnen. 

Thema: Respijtzorg

Woensdag 26 September / 14.00 - 16.00 uur / Heuvelland bibliotheek/ Berkelplein 99/ Valkenburg aan de Geul

Respijtzorg is de tijdelijke en volledige overname van zorg met als doel de mantelzorger een adempauze te geven. Vanmiddag krijgt u meer informatie over de mogelijkheden en regelingen. En praten we samen over waar u persoonlijk het meeste behoefte aan heeft.

Meer informatie/aanmelding

Mantelzorgsalon Gulpen-Wittem

Woensdag 26 September / 14.30 - 16.00 uur / Zorgcentrum Dr. Ackenshuis/ Oude Maastrichterweg 21/ Gulpen

Een maal per maand vindt de mantelzorgsalon plaats in de gemeenten Maastricht, Meerssen, Vaals, Gulpen-Wittem en Stein. U kunt gewoon binnenlopen voor een kopje koffie en een praatje. Tijdens de salon wordt informatie gegeven over een (actueel) mantelzorgthema. U kunt andere mantelzorgers ontmoeten en uw vragen stellen aan de mantelzorgconsulent van Steunpunt Mantelzorg Zuid. U hoeft zich voor deelname niet aan te melden. Loop gewoon eens binnen. 

Speciaal bezoek op 31 oktober: Wethouder van der Kleij bezoekt de Mantelzorgsalon!

Mantelzorgsalon Stein

Donderdag 27 September / 14.00 - 15.30 uur / Buurtcentrum Nieuwdorp| Bergènkenstraat 1 (voormalige Don Boscoschool)| Stein

Een maal per maand vindt de mantelzorgsalon plaats in de gemeenten Maastricht, Eijsden-Margraten, Valkenburg aan de Geul, Vaals, Gulpen-Wittem en Stein. U kunt gewoon binnenlopen voor een kopje koffie en een praatje. Tijdens de salon wordt informatie gegeven over een (actueel) mantelzorgthema.U ontmoet andere mantelzorgers en kunt uw vragen stellen aan de mantelzorgconsulent van Steunpunt Mantelzorg Zuid. U hoeft zich voor deelname niet aan te melden. Loop gewoon eens binnen. 

Oktober

Thema: Levenstestament, mentor-/curatorschap, bewindvoering

Dinsdag 2 Oktober / 19.00 - 21.00 uur / Steunpunt Mantelzorg Zuid / Sphinxlunet 3 / Maastricht

Wat als u uw financiële zaken niet meer zelf kunt regelen. Of u bent niet meer goed in staat beslissingen te nemen over persoonlijke zaken als verzorging of behandeling bij ziekte. Maar ook wie zorgt ervoor dat uw nalatenschap goed wordt geregeld en afspraken hieromtrent worden vastgelegd. Gastspreker: notaris mr. T. de Klein, Huenges Wajer & Joosten Netwerk Notarissen.

Meer informatie/aanmelding

Contactgroep Dementie Heuvelland

Woensdag 3 Oktober / 10.00 - 11.30 uur / Heuvelland bibliotheek/ Berkelplein 99/ Valkenburg aan de Geul

Voor mantelzorgers van mensen met dementie. Deelname aan deze contactgroep biedt u de mogelijkheid ervaringen te delen met mensen die in eenzelfde situatie verkeren. De groep wordt begeleid door een mantelzorgconsulent.

Meer informatie/aanmelding

Alzheimercafé Maastricht: De mantelzorgmakelaar

Woensdag 3 Oktober / 19.30 - 21.00 uur / Athos/ Athoslaan 12 A/ Maastricht

De mantelzorgmakelaar helpt bij allerlei regeltaken op het gebied van zorg, welzijn wonen en/of financiën. Welke ondersteuning kunt u krijgen via de gemeente, hoe schakelt u de thuiszorg in, bestaan er vergoedingen als u extra zorg nodig hebt of gebruik maakt van dagbesteding? Deze vragen en meer, de mantelzorgmakelaar komt hierover vertellen. En natuurlijk wordt u van harte uitgenodigd uw vragen voor te leggen. Gastspreker: De Mantelzorgmakelaar van Steunpunt Mantelzorg Zuid.

Mantelzorgsalon Meerssen

Donderdag 4 Oktober / 10.30 - 12.00 uur / De Ketel: Past. Dom. Hexstraat 70/ Meerssen

Een maal per maand vindt de mantelzorgsalon plaats in de gemeenten Maastricht, Meerssen, Valkenburg aan de Geul, Vaals, Gulpen-Wittem en Stein. U kunt gewoon binnenlopen voor een kopje koffie en een praatje. Tijdens de salon wordt informatie gegeven over een (actueel) mantelzorgthema. U kunt andere mantelzorgers ontmoeten en uw vragen stellen aan de mantelzorgconsulent van Steunpunt Mantelzorg Zuid. U hoeft zich voor deelname niet aan te melden. Loop gewoon eens binnen. 

Wandelt u weer met ons mee?

Vrijdag 5 Oktober / 13.30 - 16.00 uur / Vertrek vanaf parkeerplaats bij het veer in Berg a/d Maas

Onderzoek in de hersenen heeft het helende effect van de natuur bewezen. Dus... de paden op, de lanen in! Wandelt u weer met ons mee?

Meer informatie/aanmelding

Cursus 'Mantelzorg in balans' Maastricht

Maandag 8 Oktober / 14.00 - 16.00 uur / Steunpunt Mantelzorg Zuid I Sphinxlunet 3 I Maastricht

Ook als mantelzorger wil je je leven gewoon leven. Een zorgsituatie zet die wens soms onder druk. En omdat mantelzorg zo vaak als vanzelfsprekend verleend wordt, sta je er daarom niet bij stil. Tegelijkertijd is bekend dat mantelzorg stapsgewijs meer wordt en veel mantelzorgers pas om hulp vragen als het eigenlijk al te veel is geworden.

Meer informatie/aanmelding

Contactgroep Ouders voor Ouders Margraten

Dinsdag 9 Oktober / 10.00 - 12.30 uur / Hoenderstraat 21/ Margraten

Contactgroep voor en door ouders/verzorgers van een zorgenkindje met bijvoorbeeld een chronische ziekte, autisme, ADHD, PDD-NOS, etc. Centraal staat ontmoeting, herkenning, steun en ontspanning zonder oordeel van een professional en zonder verplichting. Info: stichtingoudersvoorouders@hotmail.com

Alzheimercafé Stein: Dementie en een zinvolle daginvulling

Dinsdag 9 Oktober / 19.30 - 21.00 uur / Woonzorgcentrum Moutheuvel/ Heerstraat Centrum 45/ Stein

Informatie over mogelijkheden en ondersteunende middelen/materialen om in de thuissituatie activiteiten te ondernemen. Gastspreker is Kelly Martens van ergotherapiepraktijk Martens. 

Contactgroep Ouders voor Ouders Stein

Dinsdag 9 Oktober / 19.30 - 21.00 uur / Dorpsdagvoorziening Bie Gerda/ Kloosterstraat 19a/ Stein

Contactgroep voor en door ouders/verzorgers van een zorgenkindje met bijvoorbeeld een chronische ziekte, autisme, ADHD, PDD-NOS, etc. Centraal staan ontmoeting, herkenning, steun en ontspanning zonder oordeel van een professional en zonder verplichting. U kunt gewoon binnenlopen voor een kopje koffie en een praatje. De groep wordt begeleid door 3 ervaringsdeskundigen. Info: stichtingoudersvoorouders@hotmail.com

Mantelzorgsalon Valkenburg aan de Geul

Woensdag 10 Oktober / 10.30 - 12.00 uur / Heuvelland bibliotheek/ Berkelplein 99/ Valkenburg aan de Geul

Een maal per maand vindt de mantelzorgsalon plaats in de gemeenten Maastricht, Meerssen, Valkenburg aan de Geul, Vaals, Gulpen-Wittem en Stein. U kunt gewoon binnenlopen voor een kopje koffie en een praatje. Tijdens de salon wordt informatie gegeven over een (actueel) mantelzorgthema. U kunt andere mantelzorgers ontmoeten en uw vragen stellen aan de mantelzorgconsulent van Steunpunt Mantelzorg Zuid. U hoeft zich voor deelname niet aan te melden. Loop gewoon eens binnen. 

Contactgroep NAH

Donderdag 11 Oktober / 13.30 - 15.00 uur / Steunpunt Mantelzorg Zuid/ Sphinxlunet 3/ Maastricht

Voor mantelzorgers van mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Deelname aan deze contactgroep biedt u de mogelijkheid ervaringen te delen met mensen die in eenzelfde situatie verkeren. De groep wordt begeleid door een mantelzorgconsulent. 

Meer informatie/aanmelding