Agenda voor Mantelzorgers

Oktober

Training Verhoog je veerkracht

Maandag 3 Oktober / 14.00 - 16.00 uur / Buurtcentrum Nieuwdorp, Bergènkenstraat 1, Stein

Dat is normaal. Vaak wordt gedacht dat veerkracht iets is wat een mens heeft of niet. Dat is een onterechte gedachte.

Veerkracht is een aanpassingsproces, geen permanente eigenschap. Je merkt pas hoe veerkrachtig je bent, wanneer je iets overkomt waarbij je veerkracht nodig hebt. Misschien bent u in de zorg voor uw naaste erachter gekomen dat uw veerkracht u soms wat in de steek laat. Mantelzorgen kan immers een stressvol en emotioneel proces zijn.

Meer informatie/aanmelding

Alzheimercafé Stein-Elsloo

Dinsdag 4 Oktober / 19.30 - 21.00 uur / Punt 39, Burgemester Maenenstraat 39 Elsloo

Met het stellen van de diagnose dementie verandert het leven ingrijpend zowel voor de patiënt als degenen die voor hen (gaan) zorgen. De relatie verandert en de toekomst ziet er opeens anders uit dan je je had voorgesteld. Dit kan gevoelens van verlies en rouw veroorzaken.

Hoe ga je daarmee om?

Over dit onderwerp gaan we samen in gesprek onder begeleiding van Manon Pennings, van HartenHoop

Meer informatie/aanmelding

Contactgroep Dementie Valkenburg

Woensdag 5 Oktober / 10.00 - 11.30 uur / Heuvellandbibliotheek/Berkelplein 99/Valkenburg aan de Geul

Bijeenkomsten voor mantelzorgers

Dementie heeft een grote impact op het leven van uw naaste, maar ook op dat van u als mantelzorger. Zorgen over de toekomst, het verloop van de ziekte, onbegrip vanuit de omgeving, het accepteren van zorg, maar ook het verlies van de persoon die hij/zij ooit was, zijn vaak van grote invloed op het welzijn van u als mantelzorger.

In de contactgroep kunt u ervaringen en tips delen met mantelzorgers die in eenzelfde situatie verkeren. U bent van harte welkom in deze groep.

Meer informatie/aanmelding

Cursus voor mantelzorgers

Woensdag 5 Oktober / 19.00 - 21.00 uur / Bungerhart, Carteijnstraat 6, Bunde

Op 5 oktober start de cursus voor mantelzorgers van een persoon met dementie. Dit is een initiatief van Alzheimer Nederland, regio Zuid-Zuidwest, in samenwerking met Hulp bij dementie en Steunpunt Mantelzorg Zuid.

In vier bijeenkomsten zullen wij ingaan op wat dementie betekent, niet alleen voor de persoon zelf maar ook voor alle betrokkenen. Het doel van de cursus is dat u na afloop inzicht heeft in het ziektebeeld en handvatten heeft gekregen om er mee om te gaan. U kunt vragen stellen die van toepassing zijn op uw persoonlijke situatie. Tevens gaan wij in op zaken als; het huidig zorgstelsel, de mogelijkheden in de zorg voor een persoon met dementie en juridische aspecten.

De eigen bijdrage bedraagt €35,00. Dit bedrag geldt tevens wanneer er twee personen deelnemen uit één cliëntsysteem. Wij willen u vriendelijk verzoeken dit bedrag contant te betalen op de eerste cursusavond.

U kunt zich aanmelden via: info.maastrichtheuvelland@hulpbijdementie.nl

Meer informatie/aanmelding

Cursus voor mantelzorgers van iemand met dementie

Woensdag 5 Oktober / 19.00 - 21.30 uur / Bungerhart, Carteijnstraat 6, Bunde

Op 5 oktober start de cursus voor mantelzorgers van een persoon met dementie. Dit is een initiatief van Alzheimer Nederland, regio Zuid-Zuidwest, in samenwerking met Hulp bij dementie en Steunpunt Mantelzorg Zuid.

In vier bijeenkomsten zullen wij ingaan op wat dementie betekent, niet alleen voor de persoon zelf maar ook voor alle betrokkenen.

Meer informatie/aanmelding

Alzheimercafe Maastricht: verlieservaringen bij dementie

Woensdag 5 Oktober / 19.30 - 21.30 uur / Buurtcentrum Daalhof ‘t Atrium, Aureliushof 160 Maastricht

Dementie en verlies zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Samen met een casemanager dementie gaan we hierover in gesprek. Zij wil u graag een hart onder de riem steken en tips en adviezen geven die helpen om met gevoelens van verlies om te gaan.

Gastspreker: Nicole Quaedackers, casemanager dementie.

Meer informatie/aanmelding

Nieuw! Contactgroep Dementie Daalhof

Donderdag 6 Oktober / 11.15 - 12.45 uur / Huiskamer Daalhof ( gebouw achter de kerk Aureliushof 160)

Zorgen over de toekomst, het verloop van de ziekte, onbegrip vanuit de omgeving, het accepteren van zorg, maar ook het verlies van de persoon die hij/zij ooit was, zijn vaak van grote invloed op het welzijn van u als mantelzorger.

Meer informatie/aanmelding

Spreekuur mantelzorgmakelaar voor mantelzorgers in Amby

Maandag 10 Oktober / 10.30 - 12.00 uur / Buurtplatform Amby / Ambyerstraat-Noord 78 / 6225 EG Maastricht

Zorg je voor je partner, een ouder, kind, broer/zus of vriend/buur en heb je vragen over alles wat hierbij komt kijken? Kom dan op maandagochtend  9 mei naar buurplatform Amby. De koffie staat klaar en je kunt kennis maken met andere mantelzorgers. Sonja Stevens, mantelzorgmakelaar van Steunpunt Mantelzorg Zuid, is aanwezig om vragen te beantwoorden.

Meer informatie/aanmelding

Contactgroep Dementie Valkenburg

Woensdag 12 Oktober / 10.00 - 11.30 uur / Heuvellandbibliotheek/Berkelplein 99/Valkenburg aan de Geul

Bijeenkomsten voor mantelzorgers

Dementie heeft een grote impact op het leven van uw naaste, maar ook op dat van u als mantelzorger. Zorgen over de toekomst, het verloop van de ziekte, onbegrip vanuit de omgeving, het accepteren van zorg, maar ook het verlies van de persoon die hij/zij ooit was, zijn vaak van grote invloed op het welzijn van u als mantelzorger.

In de contactgroep kunt u ervaringen en tips delen met mantelzorgers die in eenzelfde situatie verkeren. U bent van harte welkom in deze groep.

Meer informatie/aanmelding

Contactgroep Dementie Valkenburg

Woensdag 12 Oktober / 10.00 - 11.30 uur / Heuvellandbibliotheek/Berkelplein 99/Valkenburg aan de Geul

Bijeenkomsten voor mantelzorgers

Dementie heeft een grote impact op het leven van uw naaste, maar ook op dat van u als mantelzorger. Zorgen over de toekomst, het verloop van de ziekte, onbegrip vanuit de omgeving, het accepteren van zorg, maar ook het verlies van de persoon die hij/zij ooit was, zijn vaak van grote invloed op het welzijn van u als mantelzorger.

In de contactgroep kunt u ervaringen en tips delen met mantelzorgers die in eenzelfde situatie verkeren. U bent van harte welkom in deze groep.

Meer informatie/aanmelding

Contactgroep Mantelzorg Stein

Woensdag 12 Oktober / 13.30 - 15.00 uur / Buurtcentrum Nieuwdorp, Bergènkenstraat 1 in Stein.

Een 6-wekelijkse gespreksgroep voor mensen met mantelzorgtaken, waarin allerlei onderwerpen besproken worden die u tegen kunt komen in de zorg voor uw naaste

Meer informatie/aanmelding

Cursus voor mantelzorgers

Woensdag 12 Oktober / 19.00 - 21.00 uur / Bungerhart, Carteijnstraat 6, Bunde

Op 5 oktober start de cursus voor mantelzorgers van een persoon met dementie. Dit is een initiatief van Alzheimer Nederland, regio Zuid-Zuidwest, in samenwerking met Hulp bij dementie en Steunpunt Mantelzorg Zuid.

In vier bijeenkomsten zullen wij ingaan op wat dementie betekent, niet alleen voor de persoon zelf maar ook voor alle betrokkenen. Het doel van de cursus is dat u na afloop inzicht heeft in het ziektebeeld en handvatten heeft gekregen om er mee om te gaan. U kunt vragen stellen die van toepassing zijn op uw persoonlijke situatie. Tevens gaan wij in op zaken als; het huidig zorgstelsel, de mogelijkheden in de zorg voor een persoon met dementie en juridische aspecten.

De eigen bijdrage bedraagt €35,00. Dit bedrag geldt tevens wanneer er twee personen deelnemen uit één cliëntsysteem. Wij willen u vriendelijk verzoeken dit bedrag contant te betalen op de eerste cursusavond.

U kunt zich aanmelden via: info.maastrichtheuvelland@hulpbijdementie.nl

Meer informatie/aanmelding

Cursus Psychische kwetsbaarheid in je naaste omgeving

Donderdag 13 Oktober / 14.00 - 16.00 uur / Steunpunt Mantelzorg Zuid, Mockstraat 1 Maastricht, kamer 214

De cursus bestaat uit 6 bijeenkomsten met de volgende onderwerpen:

  • Kennis maken
  • Wat is er aan de hand met mijn naaste?
  • Wat betekent dat voor mij?
  • Hoe werkt samenwerken en afstemmen met hulpverleners en instanties?
  • Hoe zorg je goed voor jezelf én voor de zorgvrager?
  • Evaluatie en hoe verder?

Door het bespreken van deze onderwerpen wil deze cursus voorkomen dat naasten zélf zorgvrager worden. In deze cursus kun je ervaren dat je niet de enige bent die deze vragen heeft en dat het delen van ervaringen bevorderlijk werkt.

U kunt zich aanmelden via info@mantelzorgzuid.nl of via 043 – 321 50 46

Meer informatie/aanmelding

Goed geïnformeerd: (financiële) mogelijkheden voor mantelzorgers

Donderdag 13 Oktober / 14.00 - 15.30 uur / Heuvelland Bibliotheek Valkenburg, Berkelplein 99 Valkenburg

Zorgkosten
Zorgt u langdurig voor een familielid, vriend(in) of andere naaste? Dan is de kans groot dat u extra kosten maakt voor de zorg die u geeft. Denk aan autokosten, parkeergeld, kosten voor het doen van de was. Wellicht bent u minder gaan werken. Als mantelzorger kunt u aanspraak maken op een aantal vergoedingen of regelingen.

Onderwerpen themabijeenkomst:

  • Wanneer ben je een mantelzorger?
  • Hoe wordt de zorg gefinancierd?
  • Welke (financiële) mogelijkheden zijn er voor mantelzorgers?

Meer informatie/aanmelding

Training Verhoog je veerkracht

Maandag 17 Oktober / 14.00 - 16.00 uur / Buurtcentrum Nieuwdorp, Bergènkenstraat 1, Stein

Dat is normaal. Vaak wordt gedacht dat veerkracht iets is wat een mens heeft of niet. Dat is een onterechte gedachte.

Veerkracht is een aanpassingsproces, geen permanente eigenschap. Je merkt pas hoe veerkrachtig je bent, wanneer je iets overkomt waarbij je veerkracht nodig hebt. Misschien bent u in de zorg voor uw naaste erachter gekomen dat uw veerkracht u soms wat in de steek laat. Mantelzorgen kan immers een stressvol en emotioneel proces zijn.

Meer informatie/aanmelding