Agenda voor Mantelzorgers

Januari

Contactgroep Ouders voor Ouders Margraten

Dinsdag 23 Januari / 10.00 - 12.30 uur / Camion/ Hoenderweg 2/ Margraten

Contactgroep voor en door ouders/verzorgers van een zorgenkindje met bijvoorbeeld een chronische ziekte, autisme, ADHD, PDD-NOS, etc. Centraal staat ontmoeting, herkenning, steun en ontspanning zonder oordeel van een professional en zonder verplichting. Info: steunpuntoudersvoorouders@hotmail.com

Thema: kennismaking met Auti Treff

Dinsdag 23 Januari / 19.30 - 21.30 uur / Buurtcentrum Nieuwdorp| Bergènkensraat 1 (voormalige Don Boscoschool)| Stein

Auti Treff is een ontmoetingsplek voor iedereen die te maken heeft met autisme. Dus zowel voor mensen met autisme, mantelzorgers en professionals. Ook wordt het thema autisme-vriendelijkheid besproken.

Meer informatie/aanmelding

Mantelzorgsalon Stein: IZT-thuiszorg over een nieuw alarmsysteem

Donderdag 25 Januari / 14.00 - 15.30 uur / Buurtcentrum Nieuwdorp| Bergènkenstraat 1 (voormalige Don Boscoschool)| Stein

Een maal per maand vindt de mantelzorgsalon plaats in de gemeenten Maastricht, Meerssen, Valkenburg aan de Geul, Vaals, Gulpen-Wittem en Stein. U kunt gewoon binnenlopen voor een kopje koffie en een praatje. Tijdens de salon wordt informatie gegeven over een (actueel) mantelzorgthema. Vandaag is dhr. Roy Derks van IZT Thuiszorg te gast. Hij vertelt over een nieuw alarmsysteem. Verder kunt u andere mantelzorgers ontmoeten en uw vragen stellen aan de mantelzorgconsulent van Steunpunt Mantelzorg Zuid. U hoeft zich voor deelname niet aan te melden. Loop gewoon eens binnen. 

Mantelzorgsalon Maastricht: Wmo-consulent te gast

Maandag 29 Januari / 13.30 - 15.00 uur / Steunpunt Mantelzorg Zuid/ Sphinxlunet 3/ Maastricht

Een maal per maand vindt de mantelzorgsalon plaats in de gemeenten Maastricht, Meerssen, Valkenburg aan de Geul, Vaals, Gulpen-Wittem en Stein. U kunt gewoon binnenlopen voor een kopje koffie en een praatje. Tijdens de salon wordt informatie gegeven over een (actueel) mantelzorgthema. U kunt andere mantelzorgers ontmoeten en uw vragen stellen aan de mantelzorgconsulent van Steunpunt Mantelzorg Zuid. U hoeft zich voor deelname niet aan te melden. Loop gewoon eens binnen. 

Vandaag hebben we een Wmo-consulent van de gemeente Maastricht op bezoek. 

Thema: Zorgkosten en belastingaftrek

Dinsdag 30 Januari / 19.00 - 21.30 uur / MFC De Grous/ Heerstraat Centrum 38/ Stein

Dhr. Smeets van FNV Belastingservice geeft uitleg over de mogelijke aftrekposten die er zijn voor zorgkosten. 

Meer informatie/aanmelding

Thema: Een kind met ontwikkelingsproblemen of een levensbedreigende ziekte

Dinsdag 30 Januari / 19.30 - 21.30 uur / Steunpunt Mantelzorg Zuid / Sphinxlunet 3 / Maastricht

Heeft uw zoon of dochter ontwikkelingsproblemen, een psychiatrische diagnose of een levensbedreigende (lichamelijke) aandoening? Deze situaties hebben vaak een grote impact op een gezin. Relaties van de ouders en hun netwerk kan onder druk komen te staan. Meer informatie en aanmelden

Meer informatie/aanmelding

Mantelzorgsalon Gulpen-Wittem

Woensdag 31 Januari / 14.30 - 16.00 uur / Zorgcentrum Dr. Ackenshuis/ Oude Maastrichterweg 21/ Gulpen

Een maal per maand vindt de mantelzorgsalon plaats in de gemeenten Maastricht, Meerssen, Vaals, Gulpen-Wittem en Stein. U kunt gewoon binnenlopen voor een kopje koffie en een praatje. Tijdens de salon wordt informatie gegeven over een (actueel) mantelzorgthema. U kunt andere mantelzorgers ontmoeten en uw vragen stellen aan de mantelzorgconsulent van Steunpunt Mantelzorg Zuid. U hoeft zich voor deelname niet aan te melden. Loop gewoon eens binnen. 

Februari

Mantelzorgsalon Meerssen

Donderdag 1 Februari / 10.30 - 12.00 uur / De Ketel: Past. Dom. Hexstraat 70/ Meerssen

Een maal per maand vindt de mantelzorgsalon plaats in de gemeenten Maastricht, Meerssen, Valkenburg aan de Geul, Vaals, Gulpen-Wittem en Stein. U kunt gewoon binnenlopen voor een kopje koffie en een praatje. Tijdens de salon wordt informatie gegeven over een (actueel) mantelzorgthema. U kunt andere mantelzorgers ontmoeten en uw vragen stellen aan de mantelzorgconsulent van Steunpunt Mantelzorg Zuid. U hoeft zich voor deelname niet aan te melden. Loop gewoon eens binnen. 

Thema: Zorgkosten en belastingaftrek

Donderdag 1 Februari / 14.00 - 16.00 uur / Steunpunt Mantelzorg Zuid / Sphinxlunet 3 / Maastricht

Zorgt u, als mantelzorger, voor een chronisch zieke of gehandicapte die deel uitmaakt van uw huishouden, dan kunt u mogelijk gebruik maken van de post specifieke zorgkosten. Twijfelt u of u kosten zoals reiskosten en kosten van hulpmiddelen kunt opvoeren als kostenpost? Meldt u zich dan aan voor de themabijeenkomst 'Zorgkosten en belastingaftrek'.

Meer informatie/aanmelding

Contactgroep Dementie Heuvelland

Woensdag 7 Februari / 10.00 - 11.30 uur / Heuvelland bibliotheek/ Berkelplein 99/ Valkenburg aan de Geul

Voor mantelzorgers van mensen met dementie. Deelname aan deze contactgroep biedt u de mogelijkheid ervaringen te delen met mensen die in eenzelfde situatie verkeren. De groep wordt begeleid door een mantelzorgconsulent.

Meer informatie/aanmelding

Mantelzorgsalon Valkenburg aan de Geul

Woensdag 7 Februari / 10.30 - 12.00 uur / Heuvelland bibliotheek/ Berkelplein 99/ Valkenburg aan de Geul

Een maal per maand vindt de mantelzorgsalon plaats in de gemeenten Maastricht, Meerssen, Valkenburg aan de Geul, Vaals, Gulpen-Wittem en Stein. U kunt gewoon binnenlopen voor een kopje koffie en een praatje. Tijdens de salon wordt informatie gegeven over een (actueel) mantelzorgthema. U kunt andere mantelzorgers ontmoeten en uw vragen stellen aan de mantelzorgconsulent van Steunpunt Mantelzorg Zuid. U hoeft zich voor deelname niet aan te melden. Loop gewoon eens binnen. 

Alzheimercafé Maastricht: Hulp en ondersteuning bij dementie

Woensdag 7 Februari / 19.30 - 21.00 uur / Athos/ Athoslaan 12 A/ Maastricht

Wat als u of uw naaste de diagnose dementie heeft gekregen? Waar kunt u dan meer informatie vinden over de ziekte en wie kan u verder helpen? Claudia Lemmens van Alzheimer Nederland en Claudia Smeets van Alzheimer Centrum Limburg zijn uitgenodigd om u te vertellen waar u meer informatie kunt halen/krijgen over de ziekte en over de hulp en ondersteuning.

Cursus 'Mantelzorg in balans' Cadier en Keer

Donderdag 8 Februari / 09.30 - 11.30 uur / Huiskamer, Groenstraat 17, Cadier en Keer

Ook als mantelzorger wil je je leven gewoon leven. Een zorgsituatie zet die wens soms onder druk. En omdat mantelzorg zo vaak als vanzelfsprekend verleend wordt, sta je er daarom niet bij stil. Tegelijkertijd is bekend dat mantelzorg stapsgewijs meer wordt en veel mantelzorgers pas om hulp vragen als het eigenlijk al te veel is geworden.

Meer informatie/aanmelding

Contactgroep NAH

Donderdag 8 Februari / 13.30 - 15.00 uur / Steunpunt Mantelzorg Zuid/ Sphinxlunet 3/ Maastricht

Voor mantelzorgers van mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Deelname aan deze contactgroep biedt u de mogelijkheid ervaringen te delen met mensen die in eenzelfde situatie verkeren. De groep wordt begeleid door een mantelzorgconsulent. 

Meer informatie/aanmelding

Workshop: Waarom zijn de dagen altijd te kort?

Donderdag 8 Februari / 13.30 - 00.01 uur / MFC De Grous/ Heerstraat Centrum 38/ Stein

Tijdens deze workshop komen aan de orde: Wat en wie is op welk moment het belangrijkst? Hoe kan ik mijn prioriteiten stellen? Hoe vind ik ook nog tijd voor mezelf?

Meer informatie/aanmelding