NIEUWS VOOR MANTELZORGERS!

NIEUWS VOOR MANTELZORGERS!

Thema: Zorgkosten en belastingaftrek

Zorgt u, als mantelzorger, voor een chronisch zieke of gehandicapte die deel uitmaakt van uw huishouden, dan kunt u mogelijk gebruik maken van de post specifieke zorgkosten. Twijfelt u of u kosten zoals reiskosten en kosten van hulpmiddelen kunt opvoeren als kostenpost? Meldt u zich dan aan voor de themabijeenkomst 'Zorgkosten en belastingaftrek'. De heer Smeets van FNV Belastingservice geeft uitleg over de mogelijkheden die er zijn tijdens uw belastingaangifte. Gezien de grote belangstelling wordt deze themabijeenkomst tweemaal aangeboden.

lees meer

Nieuwjaarswens 2018

De Cliëntenraad zoekt versterking!

Steunpunt Mantelzorg Zuid heeft al een aantal jaar een actieve Cliëntenraad. Een betrokken groep mantelzorgers die de belangen behartigt van de mantelzorgers bij het steunpunt. Door het afscheid van een aantal leden zijn we op zoek naar versterking! Mantelzorgers uit de gemeenten Vaals, Valkenburg aan de Geul, Eijsden-Margraten en Maastricht zijn van harte welkom. Wilt u meepraten, meedenken en misschien ook invloed hebben op de ondersteuning en nieuwe ontwikkelingen? Of wilt u meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Vul het antwoordformulier in, stuur een mail naar cliëntenraad@mantelzorgzuid.nl of bel met het secretariaat 043-3215046. Zij brengen u in contact met een lid van de Cliëntenraad.

lees meer

Herstart Breincafé Maastricht

Met gepaste trots nodigen wij u graag uit voor de herstart van het Breincafé Maastricht. Het breincafé is een ontmoetingsplek voor mensen met hersenletsel, hun naasten en professionals. Het accent ligt op contact, herkenning, en voorlichting in een plezierige en informele omgeving. Deelname is gratis en vrijblijvend.

Deze herstart vindt plaats op maandag 15 januari 2018 van 19.30 uur tot 21.30 uur in het Activiteitencentrum Maastricht, Symphoniesingel 60 te Maastricht. Naast een feestelijk tintje, zal deze avond in het teken staan van de zorgbehoeften van getroffenen en mantelzorgers.


 

lees meer

Handige website voor mantelzorgers

Samenbeterthuis.nl: een handige website voor het bieden van mantelzorg thuis met nuttige informatie en instructievideo's. 

Start Expertiselab Jonge mantelzorgers

Veel studenten hebben naast hun studie een mantelzorgtaak. Zij geven hulp aan een zieke naaste, waarbij veel wordt gevraagd van hun veerkracht. In het Expertiselab jonge mantelzorgers onder Amsterdamse studenten wordt de basis gelegd voor ondersteuning van ma ntelzorgende studenten, door na te gaan wie zij zijn en welke ondersteuningsbehoefte zij hebben. Deze studenten werken zelf mee aan het bedenken van mogelijke interventies. 

lees meer