NIEUWS VOOR MANTELZORGERS!

NIEUWS VOOR MANTELZORGERS!

Zelfhulpcursus 'Werk en mantelzorg'

Werkenden die in de privé-situatie zorg verlenen zijn belast met werk én zorg. Dat heeft geregeld gevolgen voor het welzijn en het functioneren als werknemer. Voor hen heeft het Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid van het AMC, met ondersteuning van het Instituut Gak, een Zelfhulpcursus ontwikkeld.

lees meer

Vind de balans

Ook als mantelzorger wil je je leven gewoon leven. Een zorgsituatie zet die wens soms onder druk. En omdat mantelzorg vaak als vanzelfsprekend verleend wordt, sta je er daarom niet bij stil. Tegelijkertijd is bekend dat mantelzorg stapsgewijs meer wordt en veel mantelzorgers pas om hulp vragen als het eigenlijk al te veel is geworden.

lees meer

Bijzondere bijeenkomst: Moeder aan de lijn

Op 21 oktober 2018 vond in Kasteel Vaeshartelt een bijzondere bijeenkomst voor mantelzorgers plaats rondom de documentaire Moeder aan de Lijn ‘Voor wie zorg jij?’. Persoonlijke ervaringen en dilemma’s werden in groepjes met elkaar gedeeld. Ook Mara de Graaf, wethouder gemeente Maastricht, deelde haar persoonlijke verhaal. De bijeenkomst is ontstaan uit een mooie samenwerking tussen Steunpunt Mantelzorg Zuid, Trajekt, WeHelpen, gemeente Maastricht en NewAms.

Dialogen rondom dementie

Alzheimer Centrum Limburg organiseert jaarlijks een serie Dialogen rondom Dementie, interessante lezingen door inhoudsdeskundige gastsprekers. Lees hier meer over de thema's. 

lees meer

Expositie Schilders van Kunsthuis Lixhe bij steunpunt

Momenteel kunt u schilderijen bewonderen van Els Sengers, Huub Heuts en Annemie Courtens, Schilders van Kunsthuis Lixhe (B) bij het steunpunt. Zij passen diverse schildertechnieken, materialen en gelaagdheid toe. Soms met humor. U kunt de expositie bezoeken tijdens kantooruren (ma-do van 8.30 tot 17.00 uur en vrij van 8.30 tot 12.30 uur). 

Nu ook in Maastricht: Ouders voor Ouders

Op 17 April organiseert de stichting Ouders voor Ouders een eerste bijeenkomst in de huiskamer van Daalhof. Dit is een stichting ontstaan voor en door ouders met een zorgenkind.

lees meer