Agenda voor zorgvrijwilligers

November

Alzheimercafé Maastricht: Dementie op jonge leeftijd

Woensdag 1 November / 19.30 - 21.00 uur / Athos/ Athoslaan 12 A/ Maastricht

De verschijnselen die optreden als mensen op jonge leeftijd te maken krijgen met dementie, de gevolgen ervan in het dagelijks leven en hoe je hiermee om kunt gaan.

Academie Informele Zorg: Workshop 'Ken je grenzen'

Woensdag 8 November / 19.30 - 22.00 uur / Centre Magnifiek Malberg/ Malbergsingel 72/ 6218 AV Maastricht

In deze workshop gaat u samen met andere vrijwilligers aan de slag met praktijksituaties over de grenzen in het vrijwilligerswerk. Waar liggen grenzen in het contact met de gast of in samenwerking met collega vrijwilligers? In hoeverre spelen de grenzen van de organisatie hierbij een rol? U wisselt uit over wat u als vrijwilliger kunt doen om de grenzen te bewaken en ontvangt hierover tips.

Doelen
U vergroot inzicht in de eigen grenzen, die van de gast/cliënt en in het vrijwilligerswerk aan de hand van praktijksituaties. U weet wat u kunt doen om grenzen te bewaken in deze praktijksituaties. Ga naar www.academieinformelezorg.nl waar u zich kunt aanmelden voor deze gratis themabijeenkomst. 

Academie Informele Zorg: Workshop 'Hoe krijg je ze mee?'

Donderdag 9 November / 09.30 - 11.30 uur / Steunpunt Mantelzorg Zuid / Sphinxlunet 3 / Maastricht

Vrijwilligerswerk is mensenwerk. Je wilt mensen in beweging brengen of iets aanreiken. Maar wat doe je als de ander zich verzet tegen verandering? En op welke manier kan zich deze weerstand uiten? Want weerstand kent diverse verschijningsvormen. En hoe zorg je ervoor dat je, ondanks dit verzet, toch plezier houdt in je vrijwilligerswerk? In deze workshop leer je jouw communicatie af te stemmen op het gedrag van de ander waardoor de waarde van de ontmoeting wordt vergroot. Ga naar www.academieinformelezorg.nl waar u zich kunt aanmelden voor deze gratis themabijeenkomst. 

Alzheimercafé Stein: Wat betekent het voor de mantelzorger?

Dinsdag 14 November / 19.30 - 21.00 uur / Woonzorgcentrum Moutheuvel/ Heerstraat Centrum 45/ Stein

Dementie heeft een grote impact op het leven van uw naaste, maar zeker ook op dat van u als mantelzorger.In kleine groepjes gaan we met elkaar in gesprek over waar je als mantelzorger van een naaste met dementie, tegenaan loopt. De zaal is open vanaf 19.00 uur. 

December

Alzheimercafé Maastricht: Een zinvolle daginvulling

Woensdag 6 December / 19.30 - 21.00 uur / Athos/ Athoslaan 12 A/ Maastricht

“Rust Roest ”Dat geldt voor iedereen, ook voor mensen met dementie. Sociaal en lichamelijk actief blijven is belangrijk. Verschillende vormen komen aan bod, waaronder, werken op een zorgboerderij, creativiteit ontplooien bij het zorgatelier en actief bezig zijn bij SGL.

Alzheimercafé Stein: Dementiegame

Dinsdag 12 December / 19.30 - 21.00 uur / Woonzorgcentrum Moutheuvel/ Heerstraat Centrum 45/ Stein

Vandaag spelen we, de door Sevagram gelanceerde, Dementiegame. Dit is een interactief spel waarmee mantelzorgers, verzorgenden en andere geïnteresseerden kennis over de ziekte dementie kunnen opdoen. Het inlevingsvermogen in de persoon met dementie wordt hierdoor vergroot. De zaal is open vanaf 19.00 uur.