Vrijwilligersadviesraad

De vrijwilligersadviesraad (VAR) behartigt de gemeenschappelijke belangen van de zorgvrijwilligers. Zij vertegenwoordigt de zorgvrijwilligers van de organisatie in het besluit- en beleidsvormingsproces daar waar het gaat om vrijwilligerswerk in de zorg. De raad brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan het management over het beleid en het functioneren van Steunpunt Mantelzorg Zuid. De voorzitter van de VAR is Jan Boom en de secretaris Marleen Adriëns. De VAR vertegenwoordigt alle vrijwilligers; van de thuiszorg, de ziekenbegeleiding en de vrijwillige coaches. De leden van de VAR komen 8 keer per jaar bij elkaar waarvan 4 bijeenkomsten worden bijgewoond door de directeur/bestuurder van het steunpunt.  

Heeft u een vraag voor de leden van de Vrijwilligersadviesraad? Vul dan onderstaand formulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op. 

Vraag aan vrijwilligersadviesraad


Geslacht*