Informatie voor Leerkrachten

Een op de vijf scholieren in het voortgezet onderwijs groeit op in een gezin waar iemand langdurig ziek is of een beperking heeft. Opgroeien in zo’n gezin heeft invloed op de ontwikkeling of het kind nu wel of geen (extra) taken thuis heeft. Zij hebben erkenning, aandacht en begrip nodig om gezond op te groeien. Als leerkracht kun je daarom veel voor hen betekenen.

Mantelzorgen en schoolprestaties

Met veel jonge mantelzorgers (JMZ) gaat het goed. Voor sommigen is deze thuissituatie echter zwaar en is ondersteuning nodig om sociaal emotionele problemen nu en in de toekomst te voorkomen. Ongeveer 1 op de 7 jonge mantelzorgers zegt dat het zorgen negatieve invloed heeft op hun schoolprestaties (Vilans, 2019).

Maak het bespreekbaar in de klas

Wat hebben zij nodig om gezond op te groeien? Erkenning, aandacht en begrip zijn sleutelwoorden. Als leerkracht kun je hieraan een belangrijke bijdrage leveren. Je kunt het onderwerp bijvoorbeeld bespreekbaar maken in de klas. Zodat jonge mantelzorgers ervaren dat ze niet de enige zijn, dat bij medeleerlingen begrip groeit voor de situatie van de jonge mantelzorger en dat zij leren wat zij voor elkaar kunnen betekenen. JMZ Zuid heeft een lesbrief ontwikkeld voor het Voortgezet Onderwijs waarin tips en oefeningen staan. Ben jij leerkracht en heb je behoefte aan inspiratie om dit onderwerp bespreekbaar te maken? Surf dan even naar onderstaande lesbrief op deze website. Ben jij leerkracht in het basisonderwijs en heb jij ook inspiratie nodig voor een les over dit onderwerp? Neem dan contact op met Tanja Goessen van JZM Zuid via t.goessen@mantelzorgzuid.nl

In gesprek met de jonge mantelzorger
 • Problematiseer niet! JMZ’ers willen niet zielig gevonden worden. Zie hen als normale jongeren in een soms moeilijke situatie

 • Luister actief, toon oprechte belangstelling en waardering maar vul niet in

 • Zie hen als expert over de situatie

 • Wijs de JMZ’er op mogelijkheden voor extra begeleiding op school (mentor, schoolmaatschappelijk werker, vertrouwenspersoon, schoolpsycholoog, intern begeleider (BS))

 • Laat hen weten dat zij niet de enige zijn in deze situatie. Wijs de JMZ’er op de mogelijkheid om in contact te komen met lotgenoten via JMZ Zuid via www.mantelzorgzuid.nl/jeugd.

Overige tips
 • Wees - waar mogelijk - flexibel bij toetsen, rooster etc.

 • Structurele aandacht werkt het beste: blijf de JMZ’er volgen tijdens de schooltijd

 • Besteed aandacht aan de doelgroep in de les. Surf - voor tips en trics - even naar bovenstaande lesbrief die JMZ Zuid heeft ontwikkeld

 • Is er meer (financiële) ondersteuning nodig thuis? Werk samen met ouders, CJG, Team Jeugd, Stichting Leergeld en JMZ Zuid

 • Meld de JMZ’er aan voor het 'Wat een geluk dat jij er bent'-pakket via onderstaande link

 • Maak je je zorgen over het kind? Leg je casus anoniem voor aan JMZ Zuid via t.goessen@mantelzorgzuid.nl of via 043 – 321 50 46

 • Ontwikkel een specifiek JMZ-schoolbeleid! Voor advies, bel of mail met JMZ Zuid via t.goessen@mantelzorgzuid.nl of via 043 - 321 50 46.

Meld de JMZ-er hier aan voor het gelukspakket!