NIEUWS!

Steunpunt 25 jaar | Fusie met Envida

Hoe het allemaal begon
Een tweetal vrijwilligers van het eerste uur zetten zich nog steeds van harte in voor het steunpunt. Elly en Huub, zij waren erbij toen de basis werd gelegd voor het huidige Steunpunt Mantelzorg Zuid. Samen met 13 collega-vrijwilligers gingen zij in 1996 van start in de terminale thuiszorg. 

lees meer

Annulering bijeenkomsten Dag van de Mantelzorg/Jubileum

Na overleg met de GGD/ Veiligheidsregio Zuid-Limburg hebben we helaas moeten besluiten om alle geplande groepsbijeenkomsten in november en december, ook de feestelijke activiteiten in het kader van de Dag van de Mantelzorg en ons 25 - jarig jubileum, te annuleren. 
De individuele ondersteuning van mantelzorgers en de inzet van vrijwilligers gaan vooralsnog gewoon door.