NIEUWS!

Wist u dat...

  • Ondanks de beperkende Coronamaatregelen ons het team in nauw contact blijft met mantelzorgers?
  • De mantelzorgconsulenten dit contact onderhouden per mail, telefoon en online-gesprekken?
  • Zij gelukkig ook nog steeds op huisbezoek kunnen gaan met in achtneming van de voorschriften?
  • Dit ook geldt voor de mantelzorgmakelaar?
  • Wij dit zo lang als het nodig is zullen blijven doen maar...
  • We dolblij zijn als we weer helemaal zonder beperkingen ons werk kunnen doen.

Het begint met een simpel telefoontje of mailbericht. Dus bel of mail ons gerust, wij zijn er ook nu voor u! Ook nieuwe mantelzorgers kunnen zich aanmelden per telefoon (043 - 321 50 46) of via info@mantelzorgzuid.nl

Steunpunt 25 jaar | Fusie met Envida

Hoe het allemaal begon
Een tweetal vrijwilligers van het eerste uur zetten zich nog steeds van harte in voor het steunpunt. Elly en Huub, zij waren erbij toen de basis werd gelegd voor het huidige Steunpunt Mantelzorg Zuid. Samen met 13 collega-vrijwilligers gingen zij in 1996 van start in de terminale thuiszorg. 

lees meer